MIKROFILMIEN DIGITOINTI

Mikrofilmien digitointi

Mikrofilmi on edullinen ja varma tapa säilyttää tietoa satoja vuosia turvallisesti ja muuttumattomana. Tietojen hyödynnettävyyden kannalta paras ratkaisu on mikrofilmien digitointi. Digitoituna tieto on helpommin löydettävissä ja jaettavissa. Skannaamme mikrofilmit oikeaan mittakaavaan. Tämä on erityisen tärkeää muun muassa rakennuspiirustusten ja karttojen kohdalla

Vektorointi cad ympäristöön

Haluttaessa vektoroimme piirustukset cad ympäristöön sopiviksi.

Tekstintunnistus

Tarvittaessa muunnamme pöytäkirjat ja muut asiakirjat vaikka Word tiedostoiksi tekstintunnistuksen (OCR) avulla.

Vaihtoehtoisia tiedostoformaatteja

Tuemme käytännössä kaikkia tiedostoformaatteja ja voimme toimittaa digitoidut dokumentit useassa eri formaatissa.


Tiedon helppo käsittely ja nopea löydettävyys

Digitoidut dokumentit löytyvät helposti ja niiden käyttäminen on vaivatonta.

Tilan säästö

Digitoinnin jälkeen et käytännössä tarvitse säilytystiloja ollenkaan.

Tiedon jakaminen ja säilyttäminen

Tallenna dokumentit omaan tai meidän tarjoamaan pilvipalveluun, jolloin ne ovat käytettävissä 24/7 - mistä tahansa.